ДП "Торецьквугілля"

(ДП "Дзержинськвугілля")

На головну

Виплати за лікарняними: проблеми і пошуки шляхів вирішення

2018-06-08

На сьогоднішній день у багатьох працівників державного підприємства «Торецьквугілля» виникають питання щодо оплати лікарняних та щомісячних виплат по Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності внаслідок травми або професійного захворювання. Дати роз’яснення ми попросили головного бухгалтера ДП «Торецьквугілля» Пилипенко Тетяну Миколаївну.

Починаючи з 01.01.2015року загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV із змінами и доповненнями, і направлене на соціальний захист працюючих громадян у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорону життя та здоров’я.

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи, тобто в нашому випадку працівники нашого підприємства, за яких ДП «Торецьквугілля» сплачує Єдиний соціальний внесок ( далі -ЄСВ), що розраховується в розмірі 22% від нарахованої заробітної плати.

Сплата ЄСВ в теперішній час набула дуже важливого значення, тому що період, протягом якого щомісяця сплачені роботодавцем страхові внески є страховим стажем.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, це всім вже відома довідка з Пенсійного фонду за формою ОК-7.

У випадку, коли протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж складає менше шести місяців, працівники мають право на матеріальне забезпечення (лікарняні) відповідно до Закону в таких розмірах:

1) лікарняні по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

2) лікарняні по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Законом також передбачена оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця , також виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

На сьогодні розрахунок лікарняних виплат регламентується кількома законодавчими актами:

- ПОРЯДОК оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений Постановою КМУ від 26.06.2015р. №440

- ПОРЯДОК обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений 26.09.2001р. №1266, та змінений Постановою КМУ від 26.06.2015р. №439

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1105-XIV

Крім того, 21 жовтня 2015року Міністерством соціальної політики України був виданий наказ №1022 « Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування» ( далі Приклади), яким передбачено, зокрема, відшкодування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю страхувальникам, які мають заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та призначення страхових виплат особам, які отримали травму або професійне захворювання на підприємстві, яке не сплачує ( сплачує несвоєчасно або не в повному обсязі) єдиний соціальний внесок.

А саме, у випадку, якщо на дату призначення страхових виплат відсутні дані про сплату єдиного внеску за деякі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньоденної заробітної плати проводиться без урахування цієї заробітної плати. Тобто, якщо за 12 місяців розрахункового періоду у працівника згідно довідки з Пенсійного фонду страхового стажу (за який сплачені внески), наприклад, 1місяць, то середньоденна заробітна плата буде обчислюватися шляхом ділення зарплати за цей один місяць на кількість днів в 12місяцях. В результаті ми отримуємо дуже маленький розмір середньоденної зарплати для розрахунку лікарняного, пов’язаного з нещасним випадком на виробництві, або профзахворюванням, а іноді він і зовсім дорівнює 0.

На підставі цих прикладів таким же чином розраховуються щомісячні виплати внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання (регреси).

Станом на 01.05.2018 року Державне підприємство «Торецьквугілля» має заборгованість з Єдиного Соціального Внеску у сумі 120 552 тис. грн., в тому числі штрафні санкції та пені за несвоєчасну сплату в сумі 105 434 тис. грн.

До липня 2014року наше підприємство не мало заборгованості зі сплати поточного ЄСВ . Але з початком проведення АТО на території міста та перебоями у роботі шахт у підприємства виникла заборгованість з Єдиного Соціального Внеску за грудень 2014р. та січень, листопад та грудень 2015р. на загальну суму 15 467тис. грн.

За винятком цієї заборгованості протягом 2014 - 2018р. заробітна плата працівникам та нарахування з ЄСВ підприємством виплачувалась у повному обсязі, а саме:

у 2014р. нараховано ЄСВ 128102тис.грн. сплачено 128510тис.грн.,

у 2015р. нараховано ЄСВ 96700тис.грн. сплачено 89349тис.грн.,

у 2016р. нараховано ЄСВ 49655тис.грн. сплачено 51418тис.грн.,

у 2017р. нараховано ЄСВ 57528тис.грн. сплачено 60279тис.грн.,

у 2018р. нараховано ЄСВ 19500тис.грн. сплачено 19059тис.грн..

Крім того, протягом 2010-2013рр. Пенсійним фондом були нараховані штрафні санкції та пеню за несвоєчасну сплату ЄСВ в сумі 34 666тис. грн. В цей період заборгованості зі сплати поточного єдиного соціального внеску підприємство фактично не мало, але у зв’язку із введенням в дію Закону України «Про єдиний соціальний внесок» від 08.07.2010р. №2464–VI підприємства повинні були сплачувати єдиний внесок до 20 числа місяця, наступного за звітним. Цим же Законом Пенсійному Фонду України було надано право за рахунок страхових внесків погашати суми недоїмки, пені та штрафних санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення.

Однак, ДП «Торецьквугілля», як і інші вугільні підприємства 80% нарахованої заробітної плати та єдиного внеску виплачували за рахунок коштів державного бюджету, які надходили на рахунок підприємства в останні дні місяця (28-30 числа). Фактично сплата заробітної плати , в тому числі Єдиний соціальний внесок, проводилася в повному обсязі.

Але, Пенсійним Фондом України згідно з діючим законодавством нараховувались пені та штрафні санкції, за несвоєчасну сплату ЄСВ ( з 21 числа по 30), тим самим виникла штучно створена заборгованість.

Тільки Законом України від 15.05.2012р. №4676–VII підприємствам вугільної промисловості було надано право сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця. Прийняття цього Закону дозволило підприємству своєчасно сплачувати єдиний внесок, але не вирішило питання погашення пені та штрафних санкцій, які вже були нараховані за порушення терміну сплати єдиного внеску.

Таким чином, станом на 01.09.2013р. по ДП «Торецьквугілля» утворилася недоїмка по пені та штрафних санкціях у сумі 34 666 тис. грн. , яка погашається у порядку календарної черговості поточними платежами зі страхових внесків, незважаючи на те, що штрафні санкції ДП «Торецьквугілля» не сплачувало , а в платіжних дорученнях чітко вказано за який місяць проводиться перерахування страхових внесків .

З початку проведення АТО в Донецькій області провадження господарської діяльності суттєво ускладнене. Постійні обстріли призвели до припинення роботи по видобутку вугілля однієї з шахт ( «Шахта Південна»), а з 01.01.2017р. роботу по видобутку вугілля припинила і «Шахта Північна». Вимушене скорочення загальної чисельності працівників підприємства понад 40% призвело до суттєвого скорочення видобутку вугілля. Втрати від зниження обсягів реалізації вугільної продукції з початку бойових дій складають 16-18млн. грн. на місяць. Це, безумовно, має дуже негативний вплив на фінансово-економічний стан підприємства.

Занадто низька ціна на вугільну продукцію, яка практично не змінюється протягом кількох років, постійне зростання цін на необхідні для виробничого процесу матеріали тільки протягом останнього року в 2-2,5рази, відсутність державної підтримки на покриття витрат із собівартості вугільної продукції, або її виділення в мінімальному обсязі лише на виплату заробітної плати - всі ці обставини не дозволяють підприємству здійснювати видобуток вугілля з повним виробничим навантаженням та проводити розрахунки по своїм зобов’язанням своєчасно та в повному обсязі.

Крім того, 05.08.2016 року ДП «Торецьквугілля» було отримано рішення СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску у сумі 70 868 тис.грн.

Тобто, на поточну заборгованість в сумі 15 467тис. грн. , яка склалась у підприємства за 2014-2015рр. (у період інтенсивних бойових дій) та на штрафні санкції в сумі 34 666тис. грн. були знов нараховані штрафні санкції та станом на 01.09.2017р. недоїмка по пені та штрафних санкціях по ДП «Торецьквугілля» склала 105 434тис. грн.

Наше підприємство неодноразово зверталося з листами персонально до Насірова Р. М. та зі скаргами До Державної Фіскальної Служби України з питання правомірності нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату Єдиного соціального внеску, та невідомо з яких причин у розгляді нашої скарги нам було відмовлено.

Єдиним виходом з цієї ситуації для ДП «Торецьквугілля» було звернення до суду. Нами було подано позовну заяву до Донецького окружного адміністративного суду про скасування рішення СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі про застосування штрафних санкцій та пені, із клопотанням про відстрочення сплати судового збору в зв’язку із скрутним становищем підприємства. Сплатити суму судового збору (яка складає 1млн.63тис. грн.) на сьогодні є просто неможливим.

Керівництво ДП «Торецьквугілля спільно з Теркомом профспілок робітників вугільної промисловості неодноразово на всіх можливих рівнях – Президента України, Міненерговугілля, облдержадміністрації, Народних депутатів України піднімало питання про списання недоїмки з ЄСВ шляхом проведення взаємозаліку між державним бюджетом, підприємством та Пенсійним фондом.

Питання про списання штучно створеної заборгованості зі сплати Єдиного соціального внеску Міністерством енергетики та вугільної промисловості України неодноразово виносилось на державний рівень, але Міністерством фінансів не було підтримано.

Але, незважаючи на всі труднощі для нашого підприємства, поточна заробітна плата з нарахуваннями сплачується, і заборгованість з Єдиного внеску поступово зменшується. Протягом 2017р. була погашена прострочена заборгованість з ЄСВ в сумі 226тис. грн., за 5 міс. 2018р. – 223тис. грн.

Також хотілося б зазначити, що відповідно до Спільного листа Мінсоцполітики, Держцентру зайнятості від 05.09.14 р. № ДЦ-01-5947/0/6-14, при погашені заборгованості з ЕСВ лікарняні та середня заробітна плата для нарахування щомісячних виплат внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання будуть перераховані у відповідності до діючого законодавства.