ДП "Торецьквугілля"

(ДП "Дзержинськвугілля")

На головну

Позиція Профспілки: «Вугільна галузь повинна розвиватися»

2018-02-22

19 лютого поточного року відбувся черговий IX Пленум ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України. Головним на порядку денному було розглянуто головне питання:

« Про наявну ситуацію у вугільній промисловості та подальші дії Профспілки».

В зазначеному заході взяли участь заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, народні депутати України Михайло Бондар, Сергій Сажко, генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін, голови територіальних та первинних організацій Профспілки, генеральні директори вугільних підприємств.

На відміну від раніше прийнятого порядку проведення Пленумів ЦК на цей час було спочатку надано слово учасникам Пленуму, які в своїх виступах охарактеризували стан справ на місцях і висловили ряд конкретних пропозицій та зауважень на адресу Міністерства і особисто Міністра Ігоря Насалика щодо забезпечення сталої роботи підприємств вугільної галузі.

З цього питання виступили голови територіальних та первинних організацій Профспілки Щербань В. П., Бабіч В, М., Турчин О. П., Сиротюк Р. П., Гордієнко В. І., Іванішин В. Т., Древаль П. П. , Подгорний В. В., Калістратов Ю. І., Юзефович Р. В., Сіомік В. В., які у своїх виступах озвучили наболілі питання своїх підприємств: це питання заробітної плати, виділення коштів на технічне переоснащення шахт, нестача нової прохідницької техніки, конвеєрних стрічок, вибухівки, металокріплення. Також було озвучено необхідність переведення всіх ТЕС і ТЕЦ на використання газової групи вугілля українського походження. Особливо гострими на цю тему були виступи бригадира ГРОЗ шахти 1-3 « Новогродівська» Героя України Віктора Ремньова та голови первинної профспілкової організації шахти 1-3 «Новогродівська» Ігоря Баличева.

З інформацією про дії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо вирішення порушених у виступах учасників Пленуму питань виступив заступник Міністра Анатолій Корзун. Також по даному питанню виступив і Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

На завершення обговорення даного питання порядку денного Пленуму голова Профспілки Віктор Турманов в своєму виступі він наголосив: « В той час, коли приватні підприємства мають тенденцію нарощування виробництва та прогнозовану перспективу щодо стабільного соціально-економічного стану вугільного сектору компанії, заходи щодо реформування та розвитку державних підприємств носять виключно популістський характер, більш того, ці заходи започатковуються в умовах відсутності чіткої та всебічно виваженої державної програми розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України і обґрунтованих розрахунків обсягів та реальних джерел фінансового забезпечення для її ефективної реалізації в установлені строки, що ставить під загрозу існування вугільної галузі в цілому.»

Заслухавши та обговоривши інформацію учасникыв Пленуму , а також інформації заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна та Генерального директора ДТЕК Енерго Дмитра Сахарука, про ситуацію на підприємствах державного та приватного секторів вугільної галузі, Центральний комітет Профспілки зазначає , що Міненерговугілля України, як центральний орган виконавчої влади, який повинен забезпечувати формування та реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі країни, формувати прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції і на цих підставах визначати пріоритети розвитку підприємств комплексу, недостатньо виконує ключову роль з координації всіх заінтересованих сторін з питань пошуку узгоджених шляхів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств вугільної промисловості, в тому числі шляхом впровадження механізму взаємодії приватного і державного секторів у формуванні енергетичної політики країни.

Негативним прикладом таких дій є затверджений Урядом План заходів на 2017 рік щодо реалізації Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, який до цього часу залишається невиконаним. Більш того, пропозиції Профспілки, як до Концепції так і до зазначеного Плану заходів практично не були враховані.

Зокрема, до цього часу неопрацьовані законопроекти по внесенню змін до чинного законодавства щодо заборгованості та оподаткування підприємств вугільної галузі, а також не передбачено Державним бюджетом на 2018 рік достатніх коштів на:

- державну підтримку будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення на підставі визначених критеріїв перспективного розвитку підприємств;

- добудову шахти № 10 «Нововолинська»;

- подолання соціальних наслідків, створення механізмів соціальної адаптації та захисту працівників вугледобувних підприємств, які будуть вивільнятися в процесі ліквідації або консервації підприємств;

- фінансування передачі об’єктів соціальної сфери у комунальну власність.

Фактично протягом останніх років виділення бюджетних коштів на фінансування державної програми на часткове покриття витрат із собівартості готової вугільної продукції державних підприємств мало тенденцію безпідставного та суттєвого зниження. Так, якщо у 2014 році було передбачено 9,2 млрд. грн. державної підтримки, то в наступні роки: в 2015 бюджетна підтримка склала – 1,2 млрд. грн., в 2016 р. – 1,4 млрд. грн., а в 2017 – 2,1 млрд. гривень.

Заради справедливості слід відзначити, що навіть такий незначний рівень фінансування за останні три роки був досягнутий лише завдяки наполегливих дій Профспілки, неодноразових звернень до керівників Уряду всіх рівнів, Народних депутатів України, а також акціям протесту в місті Києві та шахтарських регіонах.

Ще більш напруженою складається ситуація з бюджетним фінансуванням вугільної галузі у 2018 році. Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено на вугільну галузь всього 2,5 млрд. грн. і це при тому, що за розрахунками Міненерговугілля України, погодженими Профспілкою, для створення сприятливих умов сталої діяльності та початку ефективного процесу реформування державних підприємств пропонувалося 7,5 млрд. гривень.

Виділені на поточний рік бюджетні кошти у сумі 2,5 млрд. грн. не тільки не вирішить наявні фінансово-виробничі проблеми підприємств, але ще більше їх загострять, в тому числі з питань проведення реформування, а також виплати поточної заробітної плати працівникам.

Аналізуючи конкретні суми виділених бюджетних коштів за останні три роки складається враження, що політика владних структур більше спрямована не на виведення галузі з кризи, а спонукає до подальшої руйнації та знищення вугледобувних підприємств державного сектору.

Таке ставлення Держави до шахтарів посилило соціальну напругу в трудових колективах підприємств і у всіх вугільних регіонах до критичного рівня, що в любий момент може призвести до некерованих і непередбачених протестних дій працівників та їх родин.

Особливу стурбованість Профспілки викликають невиважені та прийняті без обговорення з Профспілкою поспішні дії Міненерговугілля України з утворення державного підприємства «Національна вугільна компанія», які запроваджуються без внесення відповідних змін до чинного законодавства в частині реструктуризації та ліквідації заборгованості та оподаткування підприємств вугільної галузі. Такий підхід до реорганізації в кінцевому результаті не призведе до позитивних зрушень, а навпаки підсумком стане подальший занепад і руйнація державного сектору вугільної галузі з тяжкими соціальними та економічними наслідками.

Міненерговугіллям України також був розроблений без громадського обговорення з фахівцями вугільної промисловості, представниками науки, профспілок та інших заінтересованих сторін проект розділу «Вугільний сектор» Плану заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність» на першому етапі «Реформування енергетичного сектору» (до 2020 року). Як і багато інших, вищезазначений План несе тільки паперове навантаження, а не є покроковим планом виведення вугільної промисловості з кризової ситуації.

В невиправдано довготривалий час залишається невиконаним Міністерством соціальної політики України доручення Прем’єр-міністра України стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 серпня 2016 року № 461 щодо відновлення права на пенсію за віком на пільгових умовах працівникам, зайнятим на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді) з урахуванням спільних пропозицій Міненерговугілля, ДТЕК та Профспілки.

Саме така ситуація в цілому у вугільній промисловості ставить під загрозу виконання роботодавцями соціально-трудових зобов’язань перед колективами підприємств всіх форм власності про що свідчать неодноразові акції протесту в шахтарських регіонах та конфлікти у трудових колективах.

Свою підтримку шахтарям на законодавчому рівні висловили народні депутати України Бондар М. Л та Сажко С.М. 

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення умов для сталої діяльності вугледобувних підприємств та початку їх реформування, а також недопущення подальшого поглиблення фінансово-економічної кризи і упередження загострення соціальної напруги у вугільних регіонах учасники ІX Пленуму ЦК Профспілки вирішили:

- Визнати соціально-економічну політику держави та програмні заходи, які здійснюються протягом тривалого часу стосовно вугільної промисловості та її працівників, незадовільними.

- У зв’язку з незабезпеченням формування та здійснення ефективних заходів по виводу вугільної галузі із кризового стану, незатвердження дієвого стратегічного плану розвитку і сталого функціонування вітчизняного вугледобування, а також системного невиконання зобов’язань Галузевої угоди щодо забезпечення погашення заборгованості та регулярної виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств висловити недовіру Міністру енергетики та вугільної промисловості України І. Насалику.

Запропоновано Голові Профспілки звернутися від імені Пленуму ЦК Профспілки до:

- Президента України П. Порошенка, як гаранта Конституції України, щодо усунення причин порушення конституційних прав працівників вугільної галузі на своєчасне отримання винагороди за працю;

- Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з наступних питань:

- проведення найближчим часом під своїм головуванням наради в Кабінеті Міністрів України за участі Голови Профспілки та голів територіальних організацій, Міністрів енергетики та вугільної промисловості, фінансів, економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, керівників державних підприємств та голів облдержадміністрацій вугільних регіонів з питань стабілізації діяльності, реформування та розвитку державних вугледобувних підприємств;

- термінового вжиття заходів по удосконаленню законодавства, яким врегульовані питання збору та ведення обліку єдиного внеску, шляхом заборони зарахування поточних платежів для погашення боргів минулих років, а також самостійних дій Пенсійного фонду України щодо зміни призначення поточних платежів, що призводить до порушення законних прав та інтересів застрахованих осіб;

- забезпечення формування та затвердження прогнозного єдиного енергетичного балансу України, як основи для визначення галузевих орієнтирів енергетичної політики України та пріоритетів розвитку підприємств паливно - енергетичного комплексу, в тому числі вугледобувних підприємств;

- вжиття заходів для максимального скорочення імпорту вугілля та переведення ТЕЦ та ТЕС на українське вугілля.

Висловлені також прохання до :

- Народних депутатів України М. Бондаря та С. Сажко щодо сприяння організації та проведення наради в Кабінеті Міністрів України під головуванням Прем’єр – міністра України В. Гройсмана з питань стабілізації функціювання, реформування та розвитку державних вугледобувних підприємств;

- Голови Федерації профспілок України Г. Осового щодо невиконання вимог профспілок, в тому числі по вугільній галузі.

- Віце-прем’єр-міністра України В. Кістіона стосовно поновлення системності в роботі Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості.

Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику запрпопоновано : 

- В найкоротший термін підготувати та ініціювати перед Кабінетом Міністрів України внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо збільшення фінансування вугільної галузі, відповідно до раніше наданих Міністерством пропозицій, погоджених Профспілкою та законодавчих змін в частині реструктуризації і ліквідації заборгованості та оподаткування вугледобувних підприємств.

- Припинити без погодження з профспілками дії щодо реорганізації державних вугледобувних підприємств до затвердження Комплексної програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року, сформованої на підставі затвердженого прогнозного єдиного енергетичного балансу України на цей період.

Висловлені також пропозиції до керівників підприємств і організацій вугільної галузі, голів територіальних і первинних організацій Профспілки стосовно активізації діяльності по забезпеченню виконання положень Галузевої угоди та відповідно - посилення соціально-економічних прав і гарантій трудящих, використовуючи Профспілкою весь наявний арсенал протестних дій і відповідних акцій.

На Пленумі було прийнято також ряд рішень, що стосуються подальшої організаційної діяльності Профспілки.