ДП "Торецьквугілля"

(ДП "Дзержинськвугілля")

На головну

Боротьба за права шахтарів буде продовжена

2021-03-24

Торецькою організацією ППВПУ були неодноразово направлені листи до Укрвуглепрофспілки, органів влади щодо вирішення питань з списання заборгованості вугільних підприємств по ЄСВ, зарахування цього періоду в страховий стаж працівникам, відновлення норм ст. 43 і 48 Гірничого Закону України щодо компенсації вартості комунальних послуг окремої категорії осіб, що мають не пічне опалення, а також надання побутового палива після ліквідації або консервації гірничого підприємства, надання права на зарахування пільгового страхового стажу за умови роботи 50 і більше відсотків робочого часу в підземних умовах, по збільшенню видатків на бюджетне фінансування вугільної галузі.

По цим питанням були отримані відповіді від Міністерства енергетики України, Міністерства соціальної політики України.

Питання списання заборгованості підприємств з ЄСВ

Згідно письмової відповіді Міністерства енергетики з метою поліпшення стану розрахунків державних вугледобувних підприємств ним було розроблено та направлено на погодження до Міністерства фінансів, економіки та соціальної політики проект Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств вугільної галузі з єдиного соціального внеску». Згідно цього проекту Закону було запропоновано облікувати період списання заборгованості як такий, за який сплачено єдиний внесок. Але цей законопроект не був погоджений з Міністерствами фінансів, економіки та соціальної політики.

Списання окремим платникам заборгованості перед Пенсійним фондом, страховими фондами, на їхню думку, призведе до дефіциту коштів пенсійного фонду, фондів соціального страхування та порушення принципу рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття та інших випадках.

Страхові внески є цільовим загальнообов’язковим платежем і підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Слід зазначити, що народними депутатами України були здійснені спроби відновити гарантії працівникам вугільної галузі у цьому напряму. Проект закону «Про запровадження державних гарантій реалізації пенсійних прав застрахованими особами з числа працівників державних підприємств, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків» №8633 від 20.07.2018р., внесений народним депутатом Семенухою Р.С., передбачав, що періоди, за які державне підприємство має заборгованість зі сплати страхових внесків обліковуються в Державному реєстрі як періоди, за які сплачено страхові внески в повному обсязі, був відкликаний 29.08.2020р. і знятий з розгляду.

Відповідно був знятий з розгляду проект постанови про прийняття за основу проекту Закону України «Про запровадження державних гарантій реалізації пенсійних прав застрахованими особами з числа працівників державних підприємств, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків» №8633/П від 06.06.2019р.

Нині відновлення порушених прав працівників вугільних підприємств відбувається в судовому порядку та за умови погашення заборгованості зі сплати ЄСВ вугільними підприємствами.

Крім того, у листі Міністерства соціальної політики України зазначене, що відповідно до діючого законодавства підприємства зобов’язані відшкодовувати органам ПФУ витрати на доставку пільгових пенсій, в тому числі за минулі періоди роботи, до досягнення працівниками загальновстановленого пенсійного віку.

Міністерством соціальної політики поданий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» №4408 від 20.11.2020р., який передбачає заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах, на сплату підвищеної ставки єдиного внеску за фактично працюючих працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці. На разі цей законопроект опрацьовується в комітеті.

Питання повернення працівникам вугільної галузі соціальних гарантій, передбачених статтями 43 і 48 Гірничого Закону України, які в незаконний спосіб були скасовані з 01.01.2015р.

Слід зазначити, що в зв’язку зі змінами, внесеними в ст. 43 Гірничого Закону України, з 01.01.2015р. чинним законодавством не передбачена виплата компенсацій на оплату електроенергії, газу та центрального опалення працівникам (колишнім працівникам) гірничих підприємств. Зараз існує  субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається органами соціального захисту населення.

Ст. 48 Гірничого Закону України передбачає, що після ліквідації  або  консервації гірничого підприємства також надається субсидія на придбання твердого палива або на оплату житлово - комунальних послуг у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Згідно отриманої відповіді Міністерства енергетики, з метою відновлення прав та соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств народними депутатами України Бондарем М.Л., Васюником І.В., Лапіним І.О., Гузем І.В. був розроблений проект Закону «Про внесення змін до Гірничого Закону щодо поновлення деяких прав та соціальних гарантій працівників діючих гірничих підприємств та працівників підприємств, що ліквідуються або консервуються» №1634 від 25.12.2014р. та №1634/П від 17.03.2015р. Але впродовж роботи Верховної Ради VIII скликання зазначений законопроект депутатами не розглядався.

Порушене питання також виносилося на розгляд Міжвідомчої робочої групи з формування заходів соціального захисту працівників вугільних підприємств, що ліквідуються, створеної при Міністерстві соціальної політики України, однак воно не знайшло підтримки з його боку.

Питання внесення змін до постанови КМУ від 24.06.2016р. №461 стосовно відновлення права на пільгову пенсію для працівників вугільних підприємств, зайнятість яких в підземних умовах становить 50 і більше відсотків.

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 28.08.2020р. Міненерго надіслало до Державної служби України з питань праці обгрунтування та пропозиції для врегулювання порушеного профспілкою питання.

Державна служба України з питань праці підготовила зазначені пропозиції у відповідності до вимог пункту 10 «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою КМУ №442 від 01.08.1992р. і надіслала їх для прийняття рішення до Мінсоцполітики.

На лист Міненерго від 04.11.2020р. щодо прискорення розгляду наданих пропозицій, Мінсоцполітики листом від 09.11.2020р. повідомило про недоцільність внесення запропонованих змін до постанови.

Не можна без обурення сприймати наведені в листах Мінсоцполітики аргументи щодо недоцільності повернення раніше існуючого особливого порядку та умов обчислення стажу для категорії осіб з особливою специфікою виконання обов’язків на підземних роботах, вважаючи його необґрунтованою перевагою для цієї категорії осіб. При цьому повністю ігноруються і не розглядаються неодноразово надані висновки Міністерства охорони здоров’я (останні від 21.09.2020 № 1/12/39180-20) та фахівців Інституту гігієни праці, які саме і є обгрунтуванням доцільності та необхідності внесення змін до Списків №1 і №2.

Не вирішення цього питання змусило голову Укрвуглепрофспілки Турманова В.І. на засіданні Антикризового енергетичного штабу, яке відбулося 23.02.2021р., в черговий раз звернутися до Прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. з проханням провести окрему нараду з метою остаточного вирішення даного питання з залученням фахівців ЦК Профспілки. Але до теперішнього часу відповіді від нього не має.

Стосовно внесення змін до Державного бюджету України на 2021р. щодо збільшення видатків для державних вугледобувних підприємств.

Законом України «Про Державний бюджет на 2021р.», який був прийнятий Верховною Радою, на вугільну галузь передбачено всього 4,5 млрд.грн., в т.ч. за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі», тобто на виплату заробітної плати – 3,1млрд.грн.

На зустрічі с профспілками 17.03.2021р. В.о. міністра енергетики Ю. Вітренко повідомив, що зараз вирішується питання щодо наближення виплат з Державного бюджету, щоб шахтарі отримували зароблені гроші.

Питання внесення змін до Державного бюджету стосовно збільшення видатків на вугільну галузь на сьогодні не підіймається.

Підводячи підсумки вище викладеного можна зробити висновок, що на сьогодні ці життєво важливі для вугільної галузі питання не вирішуються. Проте наша профспілка має намір і далі домагатися їх виконання. З цією метою Торецький терком профспілки надіслав листи ЦК ПРУПУ з вимогою розробити стратегію дій ЦК ППВПУ по виконанню проблемних питань життєдіяльності вугільних підприємств і розглянути її на найближчому засіданні президії Укрвуглепрофспілки, а також відновити роботу робочої комісії з внесення змін і доповнень до Галузевої угоди, на якій, в першу чергу, розглянути питання підвищення працівникам вугільної галузі тарифних ставок і окладів не менше 25%.

Технічний інспектор праці

В.М. Челюбєєв

Правовий інспектор праці

О.Г. Купріянова