ДП "Торецьквугілля"

(ДП "Дзержинськвугілля")

На головну

Про хід колективних переговорів по внесенню змін та доповнень до Галузевої угоди

2017-12-25

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

ПОСТАНОВА

20.12.2017 р. Пр. № 29-3

м. Червоноград

Про хід колективних переговорів по внесенню змін та доповнень до Галузевої угоди

Колективні переговори по внесенню змін та доповнень до чинної Галузевої угоди, які були розпочаті за ініціативою Міненерговугілля 13.03.2017 року, до цього часу залишаються незавершеними.

За результатами проведених засідань Робочої комісії для ведення колективних переговорів щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди (далі Комісія) в період з 13.03.17 по 26.05.17 було схвалено 53 пропозиції, які були попередньо опрацьовані спеціально створеною постійно діючою робочою групою,та надані на розгляд до Комісії. Крім того, розгляд 26 пропозицій на зміну положень угоди за рішенням Комісії від терміновано до узгодження Сторонами та схвалення Комісією питання щодо розрахункової бази мінімальної гарантії в оплаті праці,обов’язкової для всіх підприємств галузі, які знаходяться у сфері дії Галузевої угоди.

Однак, щодо змін до положення угоди, яким визначається розмір галузевої мінімальної гарантії в оплаті праці (розмір тарифної ставки (окладу працівника I розряду), Сторонам угоди не вдалося досягти узгодженої позиції щодо розміру рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи, саме який є базовою розрахунковою величиною для визначення мінімальної галузевої гарантії з оплати праці.

У зв’язку з цим, за результатом останнього засідання Комісії від 7 червня 2017 року,було прийнято рішення призупинити роботу Комісії, а Сторонам продовжити пошук узгодженої редакції пункту 9.4.1 Галузевої угоди щодо визначення галузевої мінімальної гарантії в оплаті праці працівників.

При цьому слід зазначити, що Профспілка, відповідно до своїх соціальних обов’язків, по-перше, з метою часткового наближення галузевої мінімальної гарантії до реальних соціальних стандартів, а також усвідомлюючи обмежену фінансову складову всіх підприємств галузі,на самому початку переговорів пропонувала при визначенні тарифних ставок та окладів часткове підвищення розрахункового показника прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на законодавчому рівні, а саме – на 40 відсотків.

В подальшому, уході проведення узгоджувальних процедур та з метою завершення переговорів було запропоновано компромісний профспілковий варіант, в підставу якого була врахована Домовленість сторін Генеральної угоди щодо розрахунку тарифної ставки робітника I розряду, а саме - з прожиткового мінімуму, встановленого на законодавчому рівні, перевищеного на 10 відсотків. Втім, Стороною Роботодавців Галузевої угоди і такий профспілковий варіант не був прийнятий.

За офіційними даними Держстату України середня заробітна плата за 10 місяців по підприємствам добувної промисловості кам’яного та бурого вугілля України дорівнювала 9262 грн. При цьому співвідношення між середньою зарплатою у добувній галузі та середньою зарплатою у промисловості України складало 1.25 (9262/7410=1.25), що в цілому значно менше чим передбачено чинною Галузевою угодою -1.9.

При цьому,слід зазначити, що за інформацією, одержаною від підприємств вугільної галузі, це співвідношення на приватних вугледобувних підприємствах складає від 1.4 до 1.8 при рості середньомісячної заробітної плати порівняно до аналогічного періоду минулого року на 25 відсотків, а на підприємствах державного сектору – відповідно 1.08 при рості середньомісячної заробітної плати на 16.6 відсотків.

Крім того, на 4 підприємствах державного сектору залишається незадовільним виконання положення чинної угоди щодо дотримання співвідношення частки оплати за тарифами і окладами до середньої зарплати в розмірі до 70%. На приватних підприємствах, де застосовується не тарифна система оплати праці, цей показник складає більше 75 відсотків.

Що стосується ще одного зобов’язання за угодою з оплати праці, а саме темпів зростання реальної заробітної плати не нижче темпів зростання реального валового продукту за відповідний рік, то зобов’язання важко оцінити за відсутності ефективного механізму ціноутворення на товарну вугільну продукцію та розрахунки за неї, що впливає на обсяги товарної вугільної продукції.

Слід також відзначити, що станом на 1 грудня поточного року не на всіх державних вугледобувних підприємствах тарифні ставки та оклади встановлені із рівня прожиткового мінімуму, встановленого законодавством з 1 грудня 2017року 1762 грн. Але фактичний прожитковий рівень за цінами вересня (3084грн.) на 75 відсотків перевищує встановлений законодавством.

Законом України «Про державний бюджет України на 2018рік» рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2018року встановлений на рівні прожиткового мінімуму на 1 грудня 2017 року -1762 грн., що більше чим вдвічі нижче прожиткового мінімуму, розрахованого в цінах на 1січня 2018року (4023 грн. з урахуванням обов’язкових платежів) . Аналогічна ситуація і в наступні періоди 2018 року –з 1 липня 1841 грн. при 4164 грн. та з 1 грудня 1921 грн. при 4305 грн. При цьому в розрахунок прожиткового мінімуму не враховані потреби на забезпечення житлом, медичним обслуговуванням та освітою.

На підставі викладеного та з урахуванням офіційних статистичних даних поточного року в цілому по Україні, відповідно до яких індекс споживчих цін знаходяться у великих розбіжностях з індексом реальної зарплати, що характеризує низьку покупну спроможність працюючих людей навіть при зростанні реальної заробітної плати, в тому числі і по вугільній галузі, Президія ЦК Профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:

  • 1.Ініціювати в найближчий час відновлення переговорів щодо внесення змін та доповнень До Галузевої угоди та їх завершення на наступних підставах:
    • - для визначення галузевої мінімальної гарантії в оплаті праці з 1 січня 2018 року взяти за основу 10 відсотків підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, який був запропонований Комісії профспілковою стороною листом від 03.11.2017р. № 01/232 (за підписом двох галузевих профспілок);
    • -у разі не досягнення з цього питання узгодженої Сторонами позиції закінчити переговори зі складанням таблиці розбіжностей та підписати Зміни та доповнення до чинної Галузевої угоди з протоколом розбіжностей, вирішення яких продовжити в установленому чинним законодавством порядку.
  • 2. Головам територіальних (первинних) організацій довести дану постанову до відома трудових колективів.
  • 3. Дану постанову Президії ЦК Профспілки направити Міністру енергетики та вугільної промисловості України та голові Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців « Федерація роботодавців ПЕК України».
  • 4.Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника голови Профспілки В. Мамченка.

Голова Профспілки

В.І. Турманов