ДП "Торецьквугілля"

(ДП "Дзержинськвугілля")

На головну

Наступ влади на права членів профспілки та профорганізацій

2020-07-29

Федерацією профспілок України та ЦК Укрвуглепрофспілки на даний час узагальнений ряд існуючих законопроектів, що погіршують права працівників і профспілок:

Так, законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» №1175-3, що був розглянутий на засіданні Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 11 березня 2020 року, передбачає запровадження єдиного прожиткового мінімуму без диференціації залежно від соціальних груп населення, встановлення Урядом розміру прожиткового мінімуму без проведення науково-громадської експертизи. Слід зауважити, що на зараз розмір прожиткового мінімуму встановлюється для працездатних і непрацездатних осіб, дітей окремого віку. Питання у профспілок викликає ще один проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» №3515, де пропонується скасувати норму встановлення розміру мінімальної заробітної плати не нижче від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виключення фінансових можливостей державного бюджету та інших економічних чинників до факторів, які враховуються під час визначення мінімальної заробітної плати.

Метою ще одного законопроекту «Про внесення змін до Кодексу Законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)» №1233, що вноситься народним депутатом Гетманцевим Д.О. є зменшення штрафних санкцій для роботодавців за порушення норм трудового законодавства.

Окремим проектом Закону України «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» пропонується визначити суб’єктів власності на майно, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у відані, володінні і користуванні загальносоюзних громадських об’єднань колишнього Союзу РСР.

Законопроектами «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав звільнення» № 2584 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» розширюються підстави звільнення працівників, нівелюється роль профспілок, здійснюється втручання у діяльність профспілок, наступ на їх права.

Внесеним проектом Закону України «Про страйки та локаути» № 2682, що був розглянутий Комітетом Верховної Ради з питань бюджету на засіданні 18 березня 2020 року, пропонується прибрати з правового поля процедуру колективного трудового спору (конфлікту). Виходячи з цього тлумачення, всі спірні питання щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, не виконання колективного договору і законодавства про працю замінені на їх вирішення через процедуру страйку.

Одним з законопроектів народного депутата України Третьякової Г.М. є «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» № 2683, що передбачає запровадження ІІ рівня пенсійного забезпечення - системи обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та спрямування внесків (мінімальний внесок кожного працівника незалежно від віку – 1%, роботодавців – 2% від бази нарахування) у Пенсійному казначействі або в недержавних пенсійних фондах (за вибором працівника). Відносно даного проекту існує думка міжнародних експертів, що за нинішніх умов в країни впровадження цієї системи є не на часі та існує низка питань, які потребують вирішення.

Загальновідомий Законопроект «Про працю» №2708, що передбачає скасування існуючих трудових прав був відкликаний 04.03.2020р., проте направлений на повторне узгодження в рамках Кабінету Міністрів України у травні 2020 року. Профспілки наголошують, що цей проект йде у розріз з низкою нормативних актів, починаючи з норм Конституції України та Конвенціями і Рекомендаціям МОП.

Правовий інспектор праці теркому ППВПУ

О.Г.Купріянова