ДП "Торецьквугілля"

(ДП "Дзержинськвугілля")

На головну

Про утворення державного підприємства «Національна вугільна компанія»

2017-12-26

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

ПОСТАНОВА

20.12.2017 р. Пр. № 29-2

м. Червоноград

Про утворення державного підприємства «Національна вугільна компанія»

Заслухавши і обговоривши інформацію голови Профспілки В.Турманова та членів Президії ЦК щодо дій, які наразі започатковані профільним міністерством з виконання Плану заходів по реалізації Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020року, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України у травні поточного року, Президія ЦК Профспілки в черговий раз відзначає, що саме відсутність державної стратегії розвитку вугільної промисловості України та чіткої програми її реформування є головними чинниками неефективних та безперспективних дій з боку Уряду та Міненерговугілля, наслідком чого є катастрофічний виробничий і соціально-економічний стан вугледобувних підприємств державного сектору економіки, в якому вони знаходяться.

Поряд з цим, теперішні популістські, безсистемні та непрозорі дії щодо реформування галузі зовсім не схожі на очікувану систему заходів комплексного розв’язання існуючих проблем з подальшим покроковим використанням потенціалу вугільної промисловості для збільшення обсягів видобутку вітчизняного вугілля та виведення на самоокупну діяльність потужних підприємств, яка була закладена Концепцією, та на якій наполягала Профспілка у всіх попередніх рішеннях своїх виборчих органів.

В системі заходів передусім треба визначити, які вугледобувні підприємства державного сектору мають самий великий потенціал виходу на беззбитковість і самоокупну діяльність та що для цього треба вжити насамперед, далі визначити - які можуть бути у плановому порядку законсервовані, в тому числі з можливістю подальшого відновлення діяльності, а які взагалі необхідно ліквідувати як зовсім безперспективні з обов’язковим забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників та відповідним фінансовим забезпеченням виведення їх з експлуатації, в тому числі з залученням міжнародної допомоги.

Розроблення та затвердження виваженої комплексної програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року повинно передувати створенню нової юридичної особи, яка в перспективі матиме стратегічне значення для енергетичної безпеки та незалежності Держави.

Саме підприємства з великим потенціалом розвитку повинні увійти до складу передбачуваної Національної вугільної компанії та стати першими для вжиття заходів щодо оздоровлення виробничого стану шляхом переоснащення та модернізації за рахунок інвестицій, в тому числі бюджетних, які поступово до кінця 2020 року будуть скорочені до мінімуму, а також покращення фінансово-економічного стану шляхом оптимізації організаційно-економічної структури та непрофільних витрат, тощо.

Ці кроки повинні бути першочерговими в системі заходів на шляху реформування галузі поряд зі змінами законодавства для створення базових умов щодо стабілізації та сталої діяльності підприємств, підвищення їх привабливості з метою залучення приватних інвестицій у їх розвиток.

Реформування повинно мати результати, а не стати невиваженим популістським процесом заради реформи з тяжкими соціальними та економічними наслідками.

Усвідомлюючи важливість гострих соціальних питань, пов’язаних з реформуванням галузі, Профспілка з метою виваженості, всебічного обговорювання та врахування пропозицій всіх зацікавлених сторін наполягала на розгляді Комплексної програми роботи вугільних підприємств на період до 2020року, як основної базової складової в системі реформування та розвитку вугільної галузі, Міжвідомчою робочою групою з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості з залученням відомих наукових і виробничих фахівців та експертів, профспілок, а також представників місцевих органів самоврядування з вугільних регіонів.

Втім,окрім загальної презентації створення Національної вугільної компанії, до цього часу ніякого обговорення цих питань не відбулося. Разом з тим, як стало відомо, без оприлюднення та без ознайомлення профспілкових органів Міненерговугілля надано на погодження Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України про утворення нового державного підприємства.

Означеним проектом до складу нової компанії запропоновано 19 теперішніх економічно активних підприємства,в тому числі 8 вугледобувних підприємств, передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська», ДП «Об’єднана компанія Укрвуглереструктуризація» та 9 інших, діяльність яких пов’язаних з вугільною галуззю, на базі яких планується створення проектно-наукового центру та сервісно-технічного центру по обслуговуванню і ремонту устаткування.

Як вбачається з проекту, має місце велика проблема – всі підприємства збиткові, наявність суттєвих боргів із заробітної плати працюючим, за спожиту електроенергію, перед державними та приватними кредиторами, тощо,майно багатьох з них по факту знаходиться в податковій заставі або накладений арешт на їх активи, які з цих причин не можуть увійти до статутного капіталу компанії. Заміна форми реорганізації підприємств при входженні до новоствореної компанії (зі злиття на приєднання) не вирішує проблему правонаступництва боргів компанією.

Звісно, що без попередніх змін до законодавства щодо вирішення вищеозначених проблем та відповідного обсягу державної підтримки на певний період під сумнів попадає не тільки перспектива самоокупної діяльності нової компанії, але навіть можливість її створення та подальшої діяльності в такому вигляді.

В таких обставинах та з урахуванням прийнятого бюджету на 2018 рік, складається враження, що компанія створюється спеціально для наступної ліквідації після зняття мораторію на банкрутство вугледобувних підприємств після 1 січня 2019 року. Крім того, як стало відомо, на засіданні Уряду 6 грудня проекти були розглянуті, втім офіційна інформація по результатах розгляду цього питання відсутня до цього часу. Такий безсистемний та непрозорий шлях реформування галузі окрім створення та накопичення додаткових до чисельних вже існуючих проблем нічого не дає і веде у глухий кут сам процес реформування.

Наразі, поспішні дії Міненерговугілля з реалізації плану заходів на 2017 рік спровокували додатковий стан напруги та занепокоєння у трудових колективах підприємств галузі у всіх вугільних регіонах. Так, як стало відомо, ще до погодження Урядом утворення нової компанії, на підприємства від Міненерговугілля надійшли листи про надання кандидатур голови та членів комісії з реорганізації державних підприємств шляхом приєднання до новоствореного ДП «Національна вугільна компанія».

При цьому Міненерговугілля, як підписант Галузевої угоди, порушує положення чинної угоди ( пункти 4.9,7.6,11.1 та 11.2 ) щодо процедури погодження з соціальними партнерами питань підготовки нормативно-правових актів з питань соціально-економічної політики та строків попередження трудових колективів у разі реорганізації підприємств, з якими вони знаходяться у трудових відносинах. Крім того, в цих питаннях також порушені положення чинної Генеральної угоди, яка діє безпосередньо на всі суб’єкти, що знаходяться у сфері її дії.

На підставі викладеного, з метою недопущення непередбачених негативних наслідків для вугільної галузі та енергетичної незалежності країни, а також тяжких соціальних наслідків для трудящих підприємств державного сектору, Президія ЦК Профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • 1.Визнати дії Міністра енергетики та вугільної промисловості України І.Насалика щодо реформування та розвитку вугільної галузі незадовільними та такими, що направлені на руйнацію галузі.
 • 2.Звернутися до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана з пропозицією:
  • - призупинити остаточний розгляд і погодження проекту Розпорядження «Про утворення Державного підприємства «Національна вугільна компанія» до затвердження Комплексної Програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року з урахуванням потреб вітчизняного вугілля для імпортозаміщення, а також визначенням за відповідними критеріями переліків перспективних і неперспективних шахт;
  • - надати доручення Віце-прем’єр-міністру України В.Кістіону щодо проведення в найближчий час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових явищ у вугільній промисловості з обов’язковим залученням керівників органів місцевого самоврядування, на якому обговорити питання підготовки до затвердження Комплексної Програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року.
 • 3.Вимагати від Міністра енергетики та вугільної промисловості України І.Насалика:
  • - усунути порушення положень чинної Галузевої угоди, які допущені при виконанні Плану заходів на 2017рік по реалізації Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020року і не допускати їх в подальшому;
  • - призупинити підготовку проектів наказів про реорганізацію вугледобувних підприємств до затвердження Комплексної Програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року;
  • - прискорити напрацювання і надання на розгляд Уряду законопроектів по внесенню змін до законодавства щодо заборгованості та оподаткування підприємств вугільної галузі.
 • 4.Головам профспілкових організацій Профспілки всіх рівнів:
  • - довести до відома трудових колективів дану постанову Президії ЦК Профспілки;
  • - взяти під особистий контроль процеси запровадження можливих заходів з реорганізації підприємств та факти недопущення відсторонення від них профспілкових органів відповідного рівня;
  • - оперативно інформувати ЦК Профспілки про кожний випадок здійснення адміністрацією та Міністерством заходів, які не відповідають даній позиції Профспілки щодо послідовності реформування підприємств і положенням чинної Галузевої угоди, для вжиття відповідних заходів реагування.
 • 5. Дану постанову направити Прем’єр-міністру України, Міністру енергетики та вугільної промисловості України, Федерації профспілок України, Всеукраїнському об’єднанню організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України».
 • 6. Контроль за виконанням постанови покласти на Президію ЦК Профспілки.

Голова Профспілки

В.Турманов